40 Dager 16/17

Tilgjengelig: Åpent
Påmeldingsdatoer: Når som helst
Hvem kan bli med: Alle med påmeldingskode
Språk: Norsk
Pris:  Gratis

Om dette kurs

40 Dager 16/17

Vil du vite mer om 40 dager og kurset : https://40dager.no/

Struktur

 • Del 1: Elsket
 • Elsket - Dag 2
 • Elsket - Dag 3
 • Elsket - Dag 4
 • Elsket - Dag 5
 • Elsket - Dag 6
 • Elsket - Dag 7
 • Elsket - Dag 8
 • Del 2: Elske
 • Elske - Dag 9
 • Elske - Dag 10
 • Elske - Dag 11
 • Elske - Dag 12
 • Elske - Dag 13
 • Elske - Dag 14
 • Elske - Dag 15
 • Elske - Dag 16
 • Del 3: Lære
 • Lære - Dag 17
 • Lære - Dag 18
 • Lære - Dag 19
 • Lære - Dag 20
 • Lære - Dag 21
 • Lære - Dag 22
 • Lære - Dag 23
 • Lære - Dag 24
 • Del 4: Tjene
 • Tjene - Dag 25
 • Tjene - Dag 26
 • Tjene - Dag 27
 • Tjene - Dag 28
 • Tjene - Dag 29
 • Tjene - Dag 30
 • Tjene - Dag 31
 • Del 5: Dele
 • Tjene - Dag 32
 • Dele - Dag 34
 • Dele - Dag 33
 • Dele - Dag 36
 • Dele - Dag 37
 • Dele - Dag 38
 • Dele - Dag 39

Instruktører

Øivind Augland
Øivind Augland
Per Moseid
Per Moseid
Endre Sagedal
Endre Sagedal